Halimbawa Tula Para Sa Batang Masipag

Silang nagigising sa madaling-araw; ang nobelang iloko , Panawagan sa kontribusyon ng mga personal na sanaysay sa hay skul: mga sanaysay ukol sa hayskul sa pilipinas. http://www.panitikan.com.ph/content/silang-nagigising-sa-madaling-araw-ang-nobelang-iloko-si-constante-c-casabar Kulturang popular | rosalie orito - academia., Kabanata 1: kulturang popular kahulugan ng kultura ang kultura ay tumutukoy sa: - aktibidad ng sangkatauhan - "kaparaanan ng mga tao sa buhay", ibig sabihin ang. http://www.academia.edu/9686034/KULTURANG_POPULAR