1166-placanje-dopinosa-za-vlasnika | pitanja-iz-knjigovodstva, Programi za knjigovodstvo, modularni sistemi i erp programi su za one sa viskom vremena. lidder je jedan program za kompletno vođenje poslovanja placanje dopinosa. Centar za socijalnu skrb Čakovec - prava djece , Prava djece i roditelja na uzdržavanju. prava djece i roditelja na uzdrŽavanje te uloga centra za socijalnu skrb po obiteljskom zakonu. obiteljskim zakonom čl. 206. Roditeljski dodatak - internet portal za bebe, decu , Na roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće odnosno četvrto dete imaju prava majke koje su: državljani republike srbije; kojima je prebivalište na teritoriji.

Potrebna dokumenta, Kako prijaviti boravak stranaca, potrebna dokumenta kao saveti za prijavljivanje privremenog boravka drugoj državi. skladu sa navedenim potrebno je da. http://www.potrebnadokumenta.com/ Popis_misljenja - godišnja prijava poreza na dohodak za, O sastavljanju podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2013. godinu. http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=18908 Poreski tretman usklađeni neoporezivi iznosi za, Na bazi prosečne zarade po zaposlenom avgustu 2014. godine • ukupno za republiku srbiju 62.992 dinara • napomene: 1) opšti kolektivni ugovor ("sl. glasnik rs. http://www.paragraf.rs/statistika/07_stat.htm